Saturday, 3 December 2011

Imbuhan Kata Adjektif

Kata adjektif menerima tiga jenis imbuhan - awalan, apitan, dan sisipan.

Kata adjektif tidak menerima akhiran

Amati contoh-contoh berikut:

imbuhan
varian
contoh perkataan
contoh penggunaan
Awalan
teR-
te-
teramai, teruncing, terendah
Pesta jualan itu mencatat kedatangan pelanggan teramai pada tahun ini.
ter-
terbaik, tersohor, terindah
``Kaulah yang terbaik bagi diriku,'' katanya.
se-
se-
seindah, seganas, sebesar, sehebat
Persembahan pentas kumpulan rock itu sehebat artis-arti rock dari luar negara.
Apitan
ke...an
ke-...-an
kemelayuan, kebaratan, ketimuran
Walaupun cara beliau berpakaian agak kebaratan, tetapi pemikirannya padat dengan aspirasi kemelayuan.
Sisipan
-el-
-el-
gelembung, selerak
Minum bergas itu mempunyai gelembung udara
-er-
-er-
gerigi, serabut
sejak beristeri dua, fikirannya amat serabut.
-em-
-em-
gemilang, semerbak, gemerlap
Minyak wangi palsu itu semerbak baunya.
-in-
-in-
sinambung
usaha beliau dalam perniagaan merupakan kesinambungan bakat neneknya.

No comments:

Post a Comment