Saturday, 3 December 2011

Imbuhan kata kerja

Menerima tiga jenis imbuhan awalan, akhiran dan apitan.

Sisipan dengan sendirinya tidak membentuk kata kerja tetapi kata nama dan kata adjektif yang mengandungi sisipan dapat menjadi kata kerja dengan imbuhan kata kerja seperti berikut:

gemerlap -------> bergemerlap

selereak----------> berselerak; menyelerakkan

Contoh imbuhan pada awalan

Akhiran
varian
contoh perkataan
beR-
be-
bekerja
bel-
belajar
ber-
berkawal, berhasrat, berziarah
meN
me-
melawat, merasa
mem-
memberi, memproses
meng-
mengelak, menggali, menghabiskan
menge-
mengebom, mengetin, mengelupur, mengesahkan
di-
di-
dipukul, dibaca
mempeR-
memper-
memperbaharu, memperhamba, memperluas, memperdalam
dipeR-
diper-
diperbaharui
teR-
te-
terasa, terasuk, terombak
ter-
terminum, terpisah, tercarut

Merumuskan akhiran yang membentuk kata terbitan jenis kata kerja dan fungsinya.

akhiran
contoh perkataan
-kan
buatkan, amalkan, ramaikan, selesaikan
-i
jauhi, turuti, masuki

contoh imbuhan apitan yang membentuk kata terbitan jenis kata kerja dan fungsinya

Imbuhan
varian
contoh perkataan
beR...an
ber...an
beranggapan, berdampingan
be...an
beratapan, berebutan
beR...kan
be-...-kan
berumahkan, berantaikan
ber-...-kan
bertajukkan, berbantalkan
meN...-kan
me-...-kan
memasukkan, merundingkan, meyakinkan
mem-...-kan
memberikan, mempastikan, memfatwakan
men-...-kan
mendirikan, menjadikan, menzahirkan
meng...-kan
mengambilkan,menggantikan, mengkanunkan
menge...-kan
mengeposkan, mengetinkan, mengesahkan
menN...i
me...i
meracuni, melindungi, meyakini
mem-...i
membeloti, mempelopori
men--...-i
menjalani, mensyukuri
meng-...-1
mengairi, mengekori, menghadiri, menggarami
mempeR-...kan
memper...-kan
memperhambakan, mempersendakan
ke...an
ke-...-an
kecurian, kemalangan, kesiangan
di....i
di-...-i
diragui, dikasihi, dirindui
di...kan
di-...-kan
dipulangkan, dibenarkan
dipeR...kan
diper-....-kan
diperkenankan, dipersembahkan, diperlihatkan

No comments:

Post a Comment