Saturday, 3 December 2011

Kata Ganti Nama

Perkataan Ganti Nama ialah perkataan yang menggantikan perkataan NAMA.
Perkataan Gantinama ini dibahagikan kepada lima bahagian iaitu Gantinama Diri, Ganti nama Umum, Ganti nama Pertanyaan, Gantinama Petunjuk dan Ganti nama Sendi.
Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama orang
2. Kata ganti diri terdiri daripada:
(a)kata ganti diri (pertama, kedua, dan ketiga);
(b)kata ganti diri singkat;
(c) kata ganti tanya;
(d) kata ganti tempat; dan
(e) kata ganti tak tentu.
Gantinama Diri
Kata Ganti Diri Pertama
1. Kata ganti diri pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan diri orang yang bercakap.
2. Kata ganti diri pertama terbahagi dua, iaitu yang berbentuk tunggal dan yang berbentuk jamak.
Kata Ganti Diri Pertama
Penggunaannya

aku (tunggal)
digunakan apabila bercakap dengan kawan biasa atau dengan Tuhan

saya (tunggal)
digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenal atau dalam suasana rasmi

hamba (tunggal)
digunakan pada diri sendiri pada zaman dahulu

patik (tunggal)
digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja atau sultan

beta (tunggal)
digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat

kami (jamak)
digunakan kepada diri orang yang berkata serta temannya apabila bercakap dengan orang kedua

kita (jamak)
digunakan kepada diri sendiri dan menyertakan diri orang kedua


Gantinama Diri Bilangan Tunggal dan Bilangan Banyak
Bentuk
contoh kata nama diri pertama

tunggal
beta, patik, aku, saya

jamak
kita, kami, kita orang


Kata ganti nama Diri Kedua
Kata ganti diri kedua digunakan ketika kita berbual dengan seseorang.
Kata ganti ini boleh dipecahkan kepada dua bentuk, iaitu bentuk tunggal dan bentuk jamak seperti berikut :
Bentuk
contoh kata Ganti Diri kedua

Tunggal
tuanku, wak, kamu, anda, engkau

Jamak
kalian

Kata Ganti Diri Kedua
Penggunaannya

anda (tunggal)
digunakan untuk diri orang kedua apabila tidak berhadapan dengan kita

awak (tunggal)
digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita

engkau (tunggal)
digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita dan dengan Tuhan juga

tuanku (tunggal)
digunakan apabila bercakap dengan sultan dan raja

kalian (jamak)
digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap

kamu (tunggal dan jamak)
digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita


Contoh ayat yang menggunakan kata ganti diri kedua
1. Awak pekerja yang patuh
2. Kamu semua adalah murid yang baik
3. Guru mencari engkau.
4. Anda semua dinasihati membaca soalan dengan teliti.
5. Tunku akan bersiram sekejab lagi.
Kata Ganti diri ketiga
kata ganti diri ketiga ialah bagi merujuk kepada orang ketiga,kata-kata seperti
mereka, beliau, baginda hendaklah digunakan.
Kata ganti diri ketiga boleh dipecahkan kepada dua bentuk.
Bentuk
Contoh kata ganti diri ketiga

tunggal
ia, dia, beliau, baginda

jamak
mereka

Kata Ganti Diri Ketiga
Penggunaannya

baginda (tunggal)
digunakan untuk raja dan sultan

beliau (tunggal
digunakan untuk orang yang kita hormati, misalnya
ibu bapa, guru, dan pemimpin

dia dan ia (tunggal)
digunakan untuk orang yang umum seperti orang biasa dan rakan

mereka (jamak)
digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang


Contoh ayat yang menggunakan kata ganti diri ketiga.
1. Dia pegawai pendiaikan
2. Mereka itu orang India.
3. Beliau banyak membantu penduduk di situ.
4. Ia diburu oleh pihak polis.
5. Baginda sedang bertitah di atas singgahsana.
6. Dia menolong bapanya.
7 "Sekiranya dada halangan, ��. akan berangkat esok pagi ,� kepada bendahara.
8 "Sertailah peraduan ini. berpeluang memenangi pelbagai hadiah yang lumayan," kata pengacara itu.
9 Wakil rakyat akan merasmikan mesyuarat itu 2 jam lagi.
10 " tunggu di sini. Biar kusiasat perkara itu dahulu," kata Bagok kepada pengikut-pengikutnya.
Ringkasan
Kata Ganti Nama Diri
Tunggal
Bilangan Banyak / Jamak

Diri Pertama
( Orang yang bercakap )
aku
saya
patik
hamba
kami
kita

Diri Kedua
( Orang yang dilawan bercakap )
awak
kamu
engkau
encik
cik
saudara
saudari
tuan
puan
anda
tuanku
awak semua
kamu semua
saudara sekalian
saudari sekalian
encik-encik
cik-cik
tuan-tuan
puan-puan
anda semua
kalian

Diri Ketiga
( Orang yang diceritakan halnya)
dia
ia
nya
beliau
baginda
mereka

No comments:

Post a Comment